کاتالوگ سنسورهای گاز زیمنس

1

ur-20-e-ew082600_en

untitled

 

ur-20-s-ew082610_en

 

کاتالوگ سنسورهای گاز زیمنس با قابلیت تشخیص گازهای مختلف از جمله: گاز بخار بنزین – ال پی جی – گاز هیدروژن – گاز متان و …