پاور زیمنس فروشگاه تجهیزات صنعتی مدرن کنترل با کادر مجرب و آزموده با سابقه چندین ساله در زمینه تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنایع کشور فعالیت داشته.

می 18, 2023

6EP7133-6AE00-0BN0 زیمنس

می 18, 2023

6EP7133-6AB00-0BN0 زیمنس

می 18, 2023

6EP4348-7RB00-0AX0 زیمنس

می 18, 2023

6EP4347-7RB00-0AX0 زیمنس

می 18, 2023

6EP4346-7RB00-0AX0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3337-8SB00-0AY0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3334-8SB00-0AY0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3334-7SB00-3AX0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3333-8SB00-0AY0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3333-7SB00-0AX0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3333-6SB00-0AY0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3332-6SB00-0AY0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3331-6SB00-0AY0 زیمنس

می 18, 2023

6EP3330-6SB00-0AY0 زیمنس

می 17, 2023

6EP1961-3BA21 زیمنس