کلید اتوماتیک، فروشگاه تجهیزات صنعتی مدرن کنترل با کادر مجرب و آزموده با سابقه چندین ساله در زمینه تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنایع کشور فعالیت داشته.

دسامبر 14, 2015

VL1600

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 1250-1600
دسامبر 14, 2015

VL1250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 1000-1250
دسامبر 14, 2015

VL630

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 500-630
دسامبر 14, 2015

VL400

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 320-400
دسامبر 14, 2015

VL250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 160-250
دسامبر 14, 2015

VL160

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 25-160