آگوست 20, 2017

Siemens Servo Motors – 1PH8

سرو موتور های زیمنس با کدهای فنی 1PH8
آگوست 7, 2017

Drive 6SE7016-0TP50

درایو زیمنس با کد فنی: Drive 6SE7016-0TP50
ژانویه 13, 2016

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
ژانویه 3, 2016

C32-2P

کلید مینیاتوری32  امپر زیمنس.
ژانویه 3, 2016

C16-2P

کلید مینیاتوری 16 امپر زیمنس
ژانویه 3, 2016

C4-2P

کلید مینیاتری 4 امپر زیمنس
ژانویه 3, 2016

SIEMENS ENCODER

  انواع اینکودرهای زیمنس
ژانویه 3, 2016

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
دسامبر 14, 2015

VL1600

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 1250-1600
دسامبر 14, 2015

VL1250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 1000-1250
دسامبر 14, 2015

VL630

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 500-630
دسامبر 14, 2015

VL250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 160-250
دسامبر 14, 2015

VL160

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 25-160