29 مرداد 1396

Siemens Servo Motors – 1PH8

سرو موتور های زیمنس با کدهای فنی ۱PH8
16 مرداد 1396

Drive 6SE7016-0TP50

درایو زیمنس با کد فنی: Drive 6SE7016-0TP50
23 دی 1394

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
23 دی 1394

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
23 دی 1394

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
13 دی 1394

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.
13 دی 1394

C16-2P

کلید مینیاتوری ۱۶ امپر زیمنس
13 دی 1394

C4-2P

کلید مینیاتری ۴ امپر زیمنس
13 دی 1394

SIEMENS ENCODER

  انواع اینکودرهای زیمنس
13 دی 1394

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
23 آذر 1394

VL1600

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۲۵۰-۱۶۰۰
23 آذر 1394

VL1250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۰۰۰-۱۲۵۰