نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1Bb00-0EA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1Bb00-0EA0