17 آبان 1394

DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA02-0CA1