نوامبر 8, 2015

DRIVE 6SN1145-1BA01-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BA01-0DA1