17 آبان 1394

DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2