17 آبان 1394

DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0

  درایو سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA02-0FA0