نوامبر 21, 2015

CPU 6ES5 948-3UR23

سی پی یو 948 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES5 948-3UR23
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7331-7KB02-0AB0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7331-7KB02-0AB0
اکتبر 31, 2015

CPU 315

  سی پی یو سری 300 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0
اکتبر 31, 2015

CPU 314

  سی پی یو سری 300 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 314-6CG03-0AB0
اکتبر 31, 2015

CPU 313

  سی پی یو سری 300 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 313-5BF03-0AB0