13 دی 1394

C16-2P

کلید مینیاتوری ۱۶ امپر زیمنس
13 دی 1394

C10-2P

  کلید مینیاتوری ۱۰ امپر زیمنس
30 آبان 1394

HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1

  مانیتور ۱۷ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1
30 آبان 1394

HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0

  او پی ۱۵ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0