فوریه 10, 2016

PCU 50

کنترلر زیمنس با کدهای فنی: PANEL 6FC5203-0AF08-0AA0
ژانویه 13, 2016

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
ژانویه 3, 2016

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
دسامبر 8, 2015

CP 6GK7342-5DA03-0XE0

    سی پی سری 300 زیمنس با کد فنی: CP 6GK7342-5DA03-0XE0
نوامبر 21, 2015

POWER 6ES5 951-7LD12

  منبع تغذیه 951 اس 5 زیمنس با کد فنی: POWER  SUPPLY 6ES5 951-7LD12
نوامبر 21, 2015

CPU 6ES5 948-3UR23

سی پی یو 948 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES5 948-3UR23
نوامبر 21, 2015

CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0

  سی پی یو سری 400 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0
نوامبر 21, 2015

CP 6GK7 443-1EX11-0XE0

  سی پی زیمنس با کد فنی: CP 6GK7 443-1EX11-0XE0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7323-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7323-1BL00-0AA0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7334-0CE01-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7334-0CE01-0AA0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7331-7KB02-0AB0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7331-7KB02-0AB0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7322-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7322-1BL00-0AA0
اکتبر 31, 2015

CPU 314

  سی پی یو سری 300 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 314-6CG03-0AB0
اکتبر 31, 2015

CPU 313

  سی پی یو سری 300 زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 313-5BF03-0AB0