ژانویه 3, 2016

C32-2P

کلید مینیاتوری32  امپر زیمنس.
ژانویه 3, 2016

C4-2P

کلید مینیاتری 4 امپر زیمنس
ژانویه 3, 2016

SIEMENS ENCODER

  انواع اینکودرهای زیمنس
ژانویه 3, 2016

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0