نوامبر 21, 2015

HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0

  مانیتور تاچ اسکرین زیمنس با کد فنی:   HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0
نوامبر 21, 2015

HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1

  مانیتور 17 اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1
نوامبر 21, 2015

HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0

  او پی 15 اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0