30 دی 1396

DRIVE 6SE7011-5EP70

درایو زیمنس مدل سیموورت با کد فنی: DRIVE 6SE7011-5EP70
16 مرداد 1396

Drive 6SE7016-0TP50

درایو زیمنس با کد فنی: Drive 6SE7016-0TP50