نوامبر 21, 2015

CP 6GK7 443-1EX11-0XE0

  سی پی زیمنس با کد فنی: CP 6GK7 443-1EX11-0XE0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7323-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7323-1BL00-0AA0