آوریل 9, 2016

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA0

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA0
ژانویه 13, 2016

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60
ژانویه 3, 2016

C32-2P

کلید مینیاتوری32  امپر زیمنس.
ژانویه 3, 2016

C16-2P

کلید مینیاتوری 16 امپر زیمنس
ژانویه 3, 2016

C10-2P

  کلید مینیاتوری 10 امپر زیمنس
ژانویه 3, 2016

SIEMENS ENCODER

  انواع اینکودرهای زیمنس
ژانویه 3, 2016

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
دسامبر 14, 2015

VL1600

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 1250-1600
دسامبر 14, 2015

VL400

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر 320-400
دسامبر 8, 2015

CP 6GK7342-5DA03-0XE0

    سی پی سری 300 زیمنس با کد فنی: CP 6GK7342-5DA03-0XE0
نوامبر 21, 2015

POWER 6ES5 951-7LD12

  منبع تغذیه 951 اس 5 زیمنس با کد فنی: POWER  SUPPLY 6ES5 951-7LD12