21 فروردین 1395
DRIVE-6SN1123-1AA00-0BA2

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA0

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA0
23 دی 1394

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
23 دی 1394

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
23 دی 1394

DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1
23 دی 1394

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
23 دی 1394

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60
13 دی 1394

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.
13 دی 1394

C16-2P

کلید مینیاتوری ۱۶ امپر زیمنس
13 دی 1394

C10-2P

  کلید مینیاتوری ۱۰ امپر زیمنس
13 دی 1394

SIEMENS ENCODER

  انواع اینکودرهای زیمنس
13 دی 1394

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
23 آذر 1394

VL1600

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۲۵۰-۱۶۰۰