فوریه 10, 2016

PCU 50

کنترلر زیمنس با کدهای فنی: PANEL 6FC5203-0AF08-0AA0
ژانویه 13, 2016

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
ژانویه 3, 2016

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0
دسامبر 8, 2015

CP 6GK7342-5DA03-0XE0

    سی پی سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CP 6GK7342-5DA03-0XE0
نوامبر 21, 2015

CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0

  سی پی یو سری ۴۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0
نوامبر 21, 2015

CP 6GK7 443-1EX11-0XE0

  سی پی زیمنس با کد فنی: CP 6GK7 443-1EX11-0XE0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7323-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7323-1BL00-0AA0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7334-0CE01-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7334-0CE01-0AA0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7331-7KB02-0AB0

  پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7331-7KB02-0AB0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7321-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7321-1BL00-0AA0
اکتبر 31, 2015

PLC 6ES7322-1BL00-0AA0

پی ال سی زیمنس با کد فنی: PLC 6ES7322-1BL00-0AA0
اکتبر 31, 2015

CPU 315

  سی پی یو سری ۳۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0