نوامبر 21, 2015

POWER 6ES5 951-7LD12

  منبع تغذیه ۹۵۱ اس ۵ زیمنس با کد فنی: POWER  SUPPLY 6ES5 951-7LD12
نوامبر 21, 2015

CPU 6ES5 948-3UR23

سی پی یو ۹۴۸ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES5 948-3UR23