درایو sinamics G120C، فروشگاه تجهیزات صنعتی مدرن کنترل با کادر مجرب و آزموده با سابقه چندین ساله در زمینه تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنایع کشور فعالیت داشته.

می 8, 2023

6SL3255-0AA00-2CA0 زیمنس

می 8, 2023

6SL3255-0AA00-4JA2 زیمنس

می 8, 2023

6SL3210-1KE32-4AF1 درایو زیمنس

می 8, 2023

6SL3210-1KE32-1AF1 درایو زیمنس

می 8, 2023

6SL3210-1KE31-7AF1 درایو زیمنس

می 8, 2023

6SL3210-1KE31-4AF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE31-1AF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE28-4AF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE27-0AF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE26-0AF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE24-4AF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE32-4UF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE32-1UF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE31-7UF1 درایو زیمنس

می 7, 2023

6SL3210-1KE31-4UF1 درایو زیمنس