درایو sinamics G120، فروشگاه تجهیزات صنعتی مدرن کنترل با کادر مجرب و آزموده با سابقه چندین ساله در زمینه تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنایع کشور فعالیت داشته.

می 8, 2023

6SL3054-4AG00-2AA0 زیمنس

می 8, 2023

6SL3054-7TF00-2BA0 زیمنس

می 8, 2023

6SL3255-0AA00-2CA0 زیمنس

می 8, 2023

6SL3255-0AA00-4JA2 زیمنس

می 8, 2023

6SL3255-0AA00-4CA1 زیمنس

می 8, 2023

6SL3256-0AP00-0JA0 زیمنس

می 6, 2023

6SL3246-0BA22-1FA0 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3246-0BA22-1PA0 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3246-0BA22-1BA0 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3244-0BB13-1FA0 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3244-0BB13-1PA1 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3244-0BB13-1BA1 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3244-0BB12-1FA0 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3244-0BB12-1PA1 درایو زیمنس

می 6, 2023

6SL3244-0BB12-1BA1 درایو زیمنس