درایو SIMOVERT، فروشگاه تجهیزات صنعتی مدرن کنترل با کادر مجرب و آزموده با سابقه چندین ساله در زمینه تهیه ، تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنایع کشور فعالیت داشته.

ژانویه 20, 2018

DRIVE 6SE7011-5EP70

درایو زیمنس مدل سیموورت با کد فنی: DRIVE 6SE7011-5EP70
آگوست 23, 2017

DRIVE 6SE7021-4EP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-4EP50
آگوست 7, 2017

Drive 6SE7016-0TP50

درایو زیمنس با کد فنی: Drive 6SE7016-0TP50
اکتبر 2, 2016

DRIVE 6SE7021-3TB61-Z

درایو سیمو ورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-3TB61-Z با کارت های داخلی
سپتامبر 21, 2016

DRIVE 6SE7021-8TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-8TP50
ژوئن 21, 2016

SIMOVERT 132kw

درایوهای سیمو ورت Simovert با کد فنی: 6SE7032-1TG60-Z
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
ژانویه 13, 2016

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7012-0TP50

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7012-0TP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7018-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7014-0TP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7014-0TP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7013-0EP50-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7013-0EP50
اکتبر 31, 2015

DRIVE 6SE7022-1EP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7022-1EP60