آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL1600

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۲۵۰-۱۶۰۰