دی ۱۳, ۱۳۹۴

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.