دی ۱۳, ۱۳۹۴

C10-2P

  کلید مینیاتوری ۱۰ امپر زیمنس