آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL630

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۵۰۰-۶۳۰