آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL160

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۲۵-۱۶۰