آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL400

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۳۲۰-۴۰۰