آذر ۲۳, ۱۳۹۴

VL250

  کلید اتوماتیک زیمنس با امپر ۱۶۰-۲۵۰