آبان ۳۰, ۱۳۹۴

HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0

  مانیتور تاچ اسکرین زیمنس با کد فنی:   HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1

  مانیتور ۱۷ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0

  او پی ۱۵ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0