دی ۱۳, ۱۳۹۴

C32-2P

کلید مینیاتوری۳۲  امپر زیمنس.
دی ۱۳, ۱۳۹۴

C16-2P

کلید مینیاتوری ۱۶ امپر زیمنس
دی ۱۳, ۱۳۹۴

C10-2P

  کلید مینیاتوری ۱۰ امپر زیمنس
دی ۱۳, ۱۳۹۴

C4-2P

کلید مینیاتری ۴ امپر زیمنس
دی ۱۳, ۱۳۹۴

REXROTH-INDRA HDS

  درایو های HDS رکسروت اندرا با کد های فنی مختلف.
دی ۱۳, ۱۳۹۴

SIEMENS ENCODER

  انواع اینکودرهای زیمنس
دی ۱۳, ۱۳۹۴

S7 6ES7963-3AA00-0AA0

  کارت ورودی زیمنس با کد فنی: S7 6ES7963-3AA00-0AA0