آبان ۳۰, ۱۳۹۴

POWER 6ES5 951-7LD12

  منبع تغذیه ۹۵۱ اس ۵ زیمنس با کد فنی: POWER  SUPPLY 6ES5 951-7LD12
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

CPU 6ES5 948-3UR23

سی پی یو ۹۴۸ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES5 948-3UR23
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

GCM2W.Z01

  اینکودر باومر با کد فنی:   GCM2W.Z01
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0

  مانیتور تاچ اسکرین زیمنس با کد فنی:   HMI 6AV6 644-0AB20-2AX0
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1

  مانیتور ۱۷ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 617-1JC20-0AX1
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0

  او پی ۱۵ اینچ زیمنس با کد فنی: HMI 6AV3 515-1MA20-1AA0
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0

  سی پی یو سری ۴۰۰ زیمنس با کد فنی: CPU 6ES7 414-3XJ00-0AB0
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

CP 6GK7 443-1EX11-0XE0

  سی پی زیمنس با کد فنی: CP 6GK7 443-1EX11-0XE0
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1118-0DG23-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0DG23-0AA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2