سرو موتور Siemens

مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

Siemens Servo Motors – 1PH8

سرو موتور های زیمنس با کدهای فنی ۱PH8
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶

Siemens Servo Motors -1FK7

سرو موتور های زیمنس با کدهای فنی ۱FK7