درایو

بهمن ۲۱, ۱۳۹۴

PCU 50

کنترلر زیمنس با کدهای فنی: PANEL 6FC5203-0AF08-0AA0
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1145-1BB00-0EA1
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-2TE21-8AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-2te21-8aa3
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7016-0TP50-Z

  درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7016-0TP50-Z
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA0-0DA1
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SL3120-1TE23-0AA3

درایو زینامیکس زیمنس با کد فنی: DRIVE 6sl3120-1te23-0aa3
دی ۲۳, ۱۳۹۴

DRIVE 6SE7021-0TP60-Z

درایو سیموورت زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SE7021-0TP60
دی ۱۳, ۱۳۹۴

REXROTH-INDRA HDS

  درایو های HDS رکسروت اندرا با کد های فنی مختلف.
دی ۲, ۱۳۹۴

HDS04.2-W200N-HS09-01

درایو ایندرامات با کد فنی: HDS04.2-W200N-HS09-01
دی ۲, ۱۳۹۴

HDS03.2-W075N-HS45-01

  درایو ایندرامات با کد فنی: HDS03.2-W075N-HS45-01
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0NH01-0AA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1112-1AA00-0AA0
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1118-0DG23-0AA1

  کارت کنترل سیمودرایو زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1118-0DG23-0AA1
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2

  درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AA00-0BA2
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2

درایو سیمودرایو  زیمنس با کد فنی: DRIVE 6SN1123-1AB00-0CA2